{ Biokahjustused }

Biokahjustused

Biokahjustused on mitmesuguste elusorganismide (bakterid, aktino-mütseedid, mikroseened, putukad, närilised jne) elutegevusest tekkinud ebasobivad muutused raamatus. Organisme, kes ründavad materjale, esemeid ja hooneid ning muudavad nende omadusi inimesele ebasobivas suunas, kutsutakse biokahjustajateks. Raamatutes põhjustavad olulisi kahjustusi hallitusseened ja putukad.

Kahjustuskategooriad

Kirjeldus Pildid
Lisa valikutesse Hallituskahjustused sisuplokis ja köitel
Hallituskahjustused sisuplokis ja köitel
Hallituskahjustused sisuplokis ja köitel
Lisa valikutesse Köite, eeslehtede ja sisuploki putukakahjustused
Köite, eeslehtede ja sisuploki putukakahjustused