Köite juures täiendavalt hinnatud tunnused

Kahjustuskategooriad

Kirjeldus Pildid
Lisa valikutesse Mitmesugused kaptaalikahjustused – kaptaal puudub, rebenenud, purunenud jms
(*kaptaal – pael või nöör, mis kinnitatakse poognate otste külge, selleks et neid tugevdada ja köidet kaunistada)
Lisa valikutesse Trükise sisuploki kinnitust ja köidet puudutavad eelnevad parandused on ebasobivad
Trükise sisuploki kinnitust ja köidet puudutavad eelnevad parandused on ebasobivad